پایگاه اینترنتی فانکیوسک مرکز پس از بررسی صلاحیت های علمی و عملی ثبت نام کنندگان به تشخیص خود جهت شرکت در آزمون و مصاحبه متعاقب آن دعوت به عمل می آورد. ضمنا” مهلت ثبت نام از ۹۵/۰۸/۱۷ لغایت ۹۵/۰۸/۳۰ می باشد . داوطلبان گرا

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان