پایگاه اینترنتی فانکیوسکتنها درآمد ساکنین محلی ماهیگیری است. این جلگه و باتلاق ها بسیار حاصلخیزند و شامل گیاهانی هستند که بدلیل نداشتن ریشه شناورند ولی حجم انباشته شده آنها قابلیت  تحمل وزن زیادی را به آنها داده و س

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان