پایگاه اینترنتی فانکیوسکاز مهمترین قابلیت های این نرم افزار میتوان به موارد  زیر اشاره کرد:دکمه مجازی برای قفل کردن صفحه و یا دسترسی به بخش های مختلفدکمه مجازی تنظیم صدا برای کم و زیاد کردن صدای بلندگوشی دستگاهدکمه مجاز

بروز شده : چهارشنبه 15 آذر 1402
لینک دوستان