پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط اختصاصی پرستاری:  ۱-     دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ­ارشد رشته های پرستاری از یکی از مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی &n

بروز شده : سه شنبه 28 فروردین 1403
لینک دوستان