پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر امریکا گروهی با عنوان «علیه جنگ آینده» شکل گرفته است که اکنون توافق هسته ای ایران را الگوی تبلیغات خود قرار داده و تصویر ظریف و جان کری را به عنوان دو نماد این توافق بر سینه بیلبورد بزرگراه های

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان