پایگاه اینترنتی فانکیوسککارشناس سیستم اسکادا (کارشناس کامپیوتر / آشنایی به مفاهیم اسکادا و اتوماسیون صنعتی آشنا با مفاهیم پایگاه داده / آشنایی به برنامه نویسی ترجیحا c )برنامه نویس سیستم اسکادا ( کارشناس کامپیوتر / آشنای

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان