پایگاه اینترنتی فانکیوسکعروسی یک دختربچه در لبنان تنها یک نمونه از 37 هزار ازدواج کودکان در روز است. برخی داماد را مجرم می‌دانند و برخی دیگر نیز فقط به تبریک گفتن به آن‌ها بسنده می‌کنند.واکنش افراد در چنین مواقعی به طور

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان