پایگاه اینترنتی فانکیوسک در هوای آلوده تهران شیر و انار بخورید یک فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی عنوان کرد: به افراد توصیه می‌شود زمان افزایش آلودگی هوا برای کاهش عوارض ناشی از آن به مقدار فراوان مایعات، شیر و ان

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان