پایگاه اینترنتی فانکیوسکدرباره اسکناس‌های جدیدی که به بازار می‌آیند نیز چندی طول نمی‌کشد که معمولا نوع تقلبی آن هم وارد شده و با توجه به جدید بودن اسکناس و عدم شناخت کافی مردم از آنها، به سرعت در بین اسکناس‌های موجود دید

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان