پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین قابلیت بسیار عالی در سفرها  برای اشتراک زمان حرکت و رسیدنتان ، برای سالمندان و کودکان ، افراد دارای آلزایمر و امثال آن بسیار مفید است.همچنین میتوانید به طور شخصی همانند  تاکسی های دارا

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان