پایگاه اینترنتی فانکیوسک این دانشمندان برای تولید خون‌ مصنوعی از سلول‌های ریز مصنوعی استفاده کردند که از عملکرد گولبول‌های قرمز خون تقلید می‌کنند.  این سلول‌های مصنوعی اکسیژن را نگه داشته و آن را به آرامی و با حرکت

بروز شده : جمعه 11 اسفند 1402
لینک دوستان