پایگاه اینترنتی فانکیوسکجدیدترین یافته‌های دانشمندان با استفاده از تصاویر پرتوی ایکس از میمون‌های رزوس در زمان غذا خوردن، ادا درآوردن و صدا درآوردن به ساخت مدل‌های رایانه‌ای و پارامترهایی پرداختند که درک بهتری از پتانسیل

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان