پایگاه اینترنتی فانکیوسکرضا رشیدپور در اینستاگرام نوشت: «خلیج فارس بخشی از هویت پاک این مردم است. مگر می شود به حرف نابخردانه «چند ناآگاه» آن را انکار کرد؟ من و بسیار دیگری از هموطنان تورک، درفش رنج دیده‌ی این سرزمین را

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان