پایگاه اینترنتی فانکیوسک تذکر: تکمیل فرم ثبت نام هیچگونه تعهدی برای پذیرش سربازی در قرارگاه ایجاد نمی کند. ** به پذیرفته شدگان نهایی، تا یک ماه قبل از تاریخ اعزام به خدمت به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد. ** پذیرفته شدگا

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان