پایگاه اینترنتی فانکیوسک Edmodo  شبکه اجتماعی شبیه فیسبوک است که در ابتدای ورود از شما پرسیده میشود که معلم یا دانش آموز هستید و پس از عضویت گزینه های مخصوص هر یک را در اختیارتان قرار میدهد.ویژگی های نرم افزا

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان