پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار Solid Explorer:دارای دو پنل مجزا به عنوان مدیریتگر فایل هاگزینه های متعدد سفارشی سازی: آیکن ها، رنگبندی و پوسته هاقابلیت دراگ و دراپ بین پنل هاپشتیبانی از کلاینت های FTP, SFTP, Web

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان