پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی گفت: ما در منطقه ای زندگی می‌کنیم که فصول مختلف سال به ویژه برای گله دارها و کوچ نشنینان و کشاورزها از اهمیت زیادی برخودار است و همه زندگی منطبق با تغییرات خورشیدی و تقویم شمسی است و امور مختلف

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان