پایگاه اینترنتی فانکیوسک ردیف عنوان شغل شرایط ۱ مهندس عمران دارای حداقل ۱۵ سال سابقه کار ، در پروژه مرتبط جهت سمت رئیس کارگاه ۲ مهندس عمران دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار درپروژه مرتبط جهت سرپرست د

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان