پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط و ضوابط دعوت به همكاری:1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و تعهد به نظام و قانون اساسی2- تدین به یكی از ادیان رسمی كشور3- تندرستی و توانایی كامل جسمی و روانی طبق تشخیص مراجع پزشكی مورد نظر بانك4- عدم

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان