پایگاه اینترنتی فانکیوسکهمچین میزان سطح استرس اکسیداتیو و التهاباتی که باعث آزاد شدن رادیکال‌های آزاد و آسیب به سلول‌ها می‌شوند نیز در این افراد نسبت به آنهایی که از سیگارهای الکترونیکی استفاده نمی‌کنند، بسیار بالاتر ب

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان