پایگاه اینترنتی فانکیوسکعد از جنجال مربوط به عکس مصرف شیشه در مترو تهران، این بار تصاویر بازی با پاسور به رسانه ها درز کرده و جنجالی شده است.

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان