پایگاه اینترنتی فانکیوسک کورتنی پترسون، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در این مرحله هنوز مطمئن نیستیم که آیا کل چربی سوزی در بدن افزایش می یابد یا نه. ما برای بهبود شیوه چربی سوزی نیاز به انجام مطالعات گست

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان