پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان اینکه نیترات سدیم جزء افزودنی های مجاز جهانی هست، اظهار داشت: مصرف بی رویه محصولات دارای نیتریت و نیترات در دراز مدت باعث سرطان می شود. این افزودنی ها دستاورد کشورهای غربی هستند که اس

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان