پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان اینکه پیشنهاد داده‌ایم که منطقه ۹ و ۱۰ تهران با یکدیگر ادغام شود، افزود: همچنین پیشنهاد شده است که از جنوب منطقه ۲ و ۵ کاسته و یک منطقه جدیدی ایجاد شود. رئیس شورای شهر تهران با تأکید ب

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان