پایگاه اینترنتی فانکیوسکبرعکس، یک فکر مثبت کوچک می‌تواند به صورت پیامدی بسیار زیبا شکوفا شود. هنگامی که افکار منفی به سراغ ما می آیند، متوقف کردن آن ها کار سختی است. به حرف آسان است که ذهن خود را به سمت افکار مثبت ببری

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان