پایگاه اینترنتی فانکیوسکاما کار زمانی برای مدیر سخت می‌شود که خود را با تعداد زیادی کارکنان فاقد چنین مهارت‌هایی روبه‌رو می‌بیند و باید این مهارت‌ها را در آن‌ها تقویت کند. در ادامه به هفت توصیه کاربردی در زمینه راه‌های ت

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان