پایگاه اینترنتی فانکیوسک فروردین  فروردینی ها افراد مستقلی هستند و دوست دارند که مدام از خود و توانایی هایشان حرف بزنند. آنها منم منم های زیادی دارند که گاهی غیر قابل تحمل است.  البته این واقعا اشتباه آ

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان