پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان این‌که به دنبال چگونگی کار سیستم اتوماسیون هستیم، تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که سیستم‌ کنترل اتوماتیک قطار به خوبی عمل کرده است. ترکان تاکید کرد:‌سیستم‌های اتوماسیو

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان