پایگاه اینترنتی فانکیوسک“به دور از تغییر چهره، من دلایلی دیگر برای انتخاب خود داشتم. علت اصلی این انتخاب من هیجان لحظات، اندکی تغییر، آغاز همه چیز از صفر، آغاز فصلی جدید و از همه مهم تر، آغازی جدید پس از شکست دوباره تیم

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان