پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی افزود: در خصوص متهمان ردیف دوم و سوم این پرونده شعبه بررسی کننده حکم صادر شده را نقض کرده است. انصاری گفت: با توجه به نقض حکم دو متهم دیگر پرونده این پرونده به شعبه هم عرض خواهد رفت. بازداشت متهم

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان