پایگاه اینترنتی فانکیوسکبهتر است قبل از خرید آب معدنی به نشانه های استاندارد آن و همچنین عددهای درج شده در زیر بطری دقت زیادی کنید. این اعداد به شما اطلاعاتی درباره کیفیت مواد تشکیل دهنده بطری میدهند. این ارقام از ۱ تا ۷

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان