پایگاه اینترنتی فانکیوسکسن لازم برای متقاضیان:حداقل سن ۱۸ سال و حداکثرسن ۴۰ سال تمام. تبصره : در مورد داوطلبان عضویت در مشاغل تخصصی، حداکثر ۴۵ سال می باشد. -عدم اشتغال به تحصیل. -اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و قانون اساس

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان