پایگاه اینترنتی فانکیوسک Telegram Plus Messenger نسخه غیر رسمی تلگرام است که به احتمال فراوان اگر آن را امتحان کنید شاید نسخه رسمی را هم کنار بگذارید. همچنین کاربرد نسخه های غیر رسمی ایجاد حساب کاربری دوم تلگرام با شمار

بروز شده : جمعه 11 اسفند 1402
لینک دوستان