پایگاه اینترنتی فانکیوسکما از زیان‌آور بودن بسیاری از آنها آگاهیم. اما به صورت عادتی هر روز آنها را تکرار می‌کنیم و برنامه و عزمی برای ترک کردنشان نداریم.  در اینجا ۱۰ تا از این عادات بد را با هم مرور می‌کنیم.  

بروز شده : جمعه 11 اسفند 1402
لینک دوستان