پایگاه اینترنتی فانکیوسک  تار یا قطران tar: ترکیبی صمغ مانند، قهوه ای و چسبناک است و از صدها ماده شیمیایی مختلف که بسیاری از آنها سمی، سرطانزا و جهش زا می باشند، تشکیل یافته است. تار از سوختن تنباکو و سایر مواد گی

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان