پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی ادامه داد: اوج بارش های این سامانه روی دو استان چهارمحال و بخیاری و لرستان است و باران در این مناطق با شدت بیشتری می بارد.   به گفته کارشناس هواشناسی در حال خاضر از ایستگاههای جلفا،مرند

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان