پایگاه اینترنتی فانکیوسک با وجود اینکه پزشکان امیدی به زنده ماندن دختر نداشته و عدم توانایی در راه رفتن، ایستادن و نشستن او را پیش بینی کرده اند ،مادر همچنان با انگیزه بالا دخترش را همراهی کرده و امیدوار است روزی کودک

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان