پایگاه اینترنتی فانکیوسک "تام اندرز" رئیس اجرائی ایرباس در کنفرانس فناوری دیجیتال "دی ال دی" در مونیخ گفت: از صد سال پیش تاکنون حمل و نقل زیر زمینی رواج داشت و هم اکنون وسایل حمل و نقلی داریم که با آن می توان بر فراز آس

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان