پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار AmpMe – Social Music Party :هماهنگ کردن پخش فایل موسیقی در چندین دستگاه به صورت همزماناضافه کردن دستگاه های نا محدود برای پخش موسیقیاجرای موسیقی های دلخواه و مورد علاقه شماکلید های

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان