پایگاه اینترنتی فانکیوسک وی افزود: در ادامه مسیر شناسایى عامل انتشار این تصاویر كارشناسان با هماهنگى قضایى مكان متهم را شناسایى كه پس از بررسى‌هاى لازم مشخص شد متهم به دلیل تغییر محل كار به شهرهاى جنوبى كشور عزیمت نموده

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان