پایگاه اینترنتی فانکیوسکهمچنین دمای دو استان خراسان شمالی و رضوی نیز بین 7 تا 12 درجه کاهش یافته و پیک سرما در این مناطق است. وی ادامه داد: دمای هوای تهران، البرز،قزوین، سمنان و زنجان نیز بین 3 تا 6 درجه کاهش می یابد. هم

بروز شده : پنجشنبه 24 خرداد 1403
لینک دوستان