پایگاه اینترنتی فانکیوسکبدن چگونه تشخیص می دهد که سیر است؟ سیری احساس پری است که میل به غذا خوردن را مدتی پس از یک وعده غذایی مهار می کند. احساس سیری نقش بسیار مهمی در کنترل مقدار غذایی که می خوریم ایفا می کند. بس

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان