پایگاه اینترنتی فانکیوسکاگرچه این توقف کاری موقتی گزارش شده است اما در حال حاضر بسیاری از کسانی که می خواهند از طریق اینترنت اقدام به خرید بلیت از این شرکت کرده و یا پروازهای خود را ارزیابی کنند با مشکلات زیادی مواجه شده

بروز شده : چهارشنبه 09 خرداد 1403
لینک دوستان