پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان اینکه بر اساس توافقنامه های بین المللی همه کشورها باید بر اساس دوز مصرفی تعریف شده، میزان مصرف آنتی بیوتیک ها را گزارش می دهند، تصریح کرد: در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۱ همه کشورها میزان

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان