پایگاه اینترنتی فانکیوسکروابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان ضمن ابراز تاسف و عذرخواهی از این حرکت ناشایست سرباز معلم مذکور که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی شده، بار دیگر تاکید می کند هرگونه تنبیه بدنی در مدار

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان