پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر هنگام تصادف، گوش راست بیمار، که سنش اعلام نشده است، به طور کامل از صورت وی کنده شده بوده است. وی در گفت‌وگو با شین‌هوا گفته بود که بعد از این حادثه همواره احساس می‌کرد یک فرد کامل نمی باشد. اما ب

بروز شده : شنبه 12 اسفند 1402
لینک دوستان