پایگاه اینترنتی فانکیوسککی، من؟مهمترین این دلایل، این است که هیچ وقت برایشان اتفاق نمی‌افتد. فرد متوسط در خانواده‌ای بزرگ شده است که هیچ وقت کسی که پولدار باشد را نمی‌شناخته و ندیده است. به مدرسه می‌رود و با آدمهایی مع

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان