پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر مبتلایان به \"آکواژنیک اورتیکاریا\" تماس با آب هنگام استحمام کردن، پیاده‌روی در زیر باران یا حتی تعریق شدید و گریه کردن می‌تواند موجب بروز کهیر روی پوست شود.کهیرهای ظاهر شده روی پوست معمولا اثرات

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان