پایگاه اینترنتی فانکیوسکبا این روش، ساخت آن بیشتر با استانداردهای کنونی جامعه منطبق خواهد شد. این شرکت اطلاعات زیادی در مورد فرمول مورد استفاده در این روش ارائه نکرده، اما گفته که در سال ۲۰۱۸ تولید این نوع شیرینی‌جات را

بروز شده : جمعه 25 خرداد 1403
لینک دوستان