پایگاه اینترنتی فانکیوسک  سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی نمازی شیراز در گفت و گو با ایرنا اظهار داشته است: در دعوای خانوادگی که بین پدر و دایی خانواده در شیراز رخ داده است، پرتاب کف گیر موجب شد دسته کف گیر به س

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان